نویسنده = فهیمه اسدی
تعداد مقالات: 2
1. حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-108

محمدرضا حیدری؛ محمد ملکوتیان؛ فهیمه اسدی


2. حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-72

محمد ملکوتیان؛ محمد رضا حیدری؛ فهیمه اسدی