نویسنده = عاتکه یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پتانسیل اکوتوریستی حوزه آبخیز چرات با استفاده از مدل SWOT

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 125-139

عاتکه یزدانی؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید رمضان موسوی