نویسنده = فریده گلبابایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 149-158

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ فریده گلبابایی


2. شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 77-88

پروین نصیری؛ سید شمس الدین علیزاده؛ فریده گلبابایی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری


3. شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 11-20

آرام تیرگر؛ فریده گلبابایی؛ کرامت الله نوری؛ مسعود صالحی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری


4. ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 85-90

احمد جنیدی جعفری؛ قاسم علی عمرانی؛ فریده گلبابایی؛ مسعود منوری؛ مهری صارمی


5. طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 41-58

فریده گلبابایی؛ مجید عباسپور؛ مسعود شیخ انصاری