نویسنده = محمدعلی رعیت پیشه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 369-382

احمدرضا قاسمی؛ محمدعلی رعیت پیشه؛ احد حدادی؛ سعید رعیت پیشه