نویسنده = یاسین مامارش تاش
تعداد مقالات: 1
1. مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر با تأکید بر ماشین برداشت آفتابگردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

معصومه عامریان؛ افسانه ملک حسینی؛ یاسین مامارش تاش؛ هادی مام سلطان ده شمس


شماره‌های پیشین نشریه