نویسنده = سیامک بوداقپور
تعداد مقالات: 2
1. کمینه سازی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال با بهینه سازی پارامترهای تصفیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 69-78

سیامک بوداقپور؛ سیداحمد میرباقری؛ امید میرزا فشمی


2. تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383

دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 11-18

سیداحمد میرباقری؛ سیامک بوداقپور؛ علی ولایی