نویسنده = فرشید قربانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه ای بازده سیکلون ، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-78

محسن علی آبادی؛ عبدالرحمن بهرامی؛ فریده گلبابائی؛ فرشید قربانی


2. مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-38

رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی؛ حسین محجوب؛ زهره دانش مهر


3. تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 139-148

فرشید قربانی؛ حبیب اله یونسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ ملیحه امینی؛ علی دانشی