نویسنده = مجید عباسپور
تعداد مقالات: 21
2. ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-12

اندیشه شیعه بیگی؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ زهرا عابدی


3. تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی


4. ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی یک واحد آموزشی با استفاده از روش FMEA

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 61-70

جعفر نوری؛ مجید عباسپور؛ مینا ترابی فرد


5. مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


6. بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-14

مجید عباسپور؛ پروین نصیری؛ تورج دانا؛ ساناز توتونچیان


7. برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجید شفیع پور؛ نبی الله منصوری


8. مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 1-12

مجید عباسپور؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ امیرحسین جاوید؛ سید احمد میرباقری


9. بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج

دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 1-14

مجید عباسپور؛ داریوش منصوری


10. طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 75-80

فریده گلبابائی؛ امیرحسین میرزایی؛ مجید عباسپور؛ بابک بنکدارپور


11. مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 1-20

مجید عباسپور؛ پروین فرشچی؛ سید مسعود منوری؛ ماریا محمدی زاده


12. طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 41-58

فریده گلبابایی؛ مجید عباسپور؛ مسعود شیخ انصاری


13. بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 43-56

رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری


14. مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه پایدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 61-72

جعفر نوری؛ مجید عباسپور؛ آرش یوسفی


15. کاربرد تکنولوژی پاک در صنعت آبکاری, راهکار عملی و اجرایی کاهش آلودگی

دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 33-48

محمود شریعت؛ مجید عباسپور؛ جعفر نوری؛ ناصر کیوانی


17. ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 78-88

فرامرز معطر؛ مجید عباسپور؛ محمود شریعت؛ سرور اعظم کیایی نژاد


18. ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 1-22

مجید عباسپور؛ سید احمد میرزایی؛ یدالله دانش


19. ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 90-95

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ رضا اسدی


20. شبیه سازی جریان هوا در اطراف ساختمان ها و دیوارهای عمودی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 1-26

مجید عباسپور؛ یداله دانش


21. پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-16

مجید عباسپور؛ فائزه میرحیدری؛ پروین نصیری