نویسنده = عبدالرضا کرباسی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی کیفی آب رودخانهی کارون در بازهی اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-60

مژده مددی نیا؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمحمد باقرنبوی؛ ابراهیم رجب زاده


2. بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-77

فرزانه جعفری گل؛ عبدالرضا کرباسی؛ پروین نصیری


3. مدیریت جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزارWAGS (مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 127-136

عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ لیلا ظاهری


4. مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


5. تاثیرآلودگی هوا برغلظت عناصر سنگین در خاک پارک ملت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-64

عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ مسعود منوری؛ سعیده سادات مسیبی


6. بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-42

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ زهره برزگری


7. پیش بینی میزان و نحوه پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان و روش کنترل H2S در نیروگاه های زمین گرمایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 25-32

عبدالرضا کرباسی؛ فریده عنابی؛ سپیده سحر محمدمیرزائی


8. ارایه راهکارهای اجرایی و مدیریتی جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های عمومی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 37-50

جعفر نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ هستی برقعی پور؛ علیرضا طاهری


9. بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 23-33

عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه


11. بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 61-70

عبدالرضا کرباسی؛ فرزاد کلانتری


12. بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 19-28

رضا ارجمندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ رکسانا موگویی


13. مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-16

فریده عنابی؛ مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزا حسینی


14. بررسی غلظت و منشا عناصر سنگین در رسوبات بستر رودخانه شیرود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 43-53

مرجانه خراط صادقی؛ عبدالرضا کرباسی


15. کاربرد تجارت الکترونیک در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ( نوشتار تحلیلی )

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 106-115

عبدالرضا کرباسی؛ شهره مستور طهرانی


16. بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 52-61

قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی


17. خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود

دوره 2، شماره 1، بهار 1379، صفحه 49-66

عبدالرضا کرباسی؛ زیبا کاظمی؛ نسترن رحیمی