نویسنده = رضا ارجمندی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی ساختار و عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی و نقش آن ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 101-112

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ رضا ارجمندی؛ ناصر محرم نژاد؛ مجتبی جمشیدی دلجو


3. تعیین سم دیازینون در آب شالیزارهای آمل به وسیله تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-28

رضا ارجمندی؛ میترا توکل؛ منصوره شایقی


4. تجزیه و تحلیل اقتصادی تامین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه هراز در طرح شبکه ابیاری و زهکشی دشت هراز استان مازندران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 93-104

حسین کریم زادگان؛ رضا ارجمندی؛ سیدمسعود منوری؛ شهره نائیجی


5. بررسی اثرات زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان شهریار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 62-74

مسعود منوری؛ سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ زهرا صمدی طاری


6. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 75-89

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ جعفر نوری؛ آزاده افشارنیا


7. بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 31-45

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید مطهری


8. بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 19-28

رضا ارجمندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ رکسانا موگویی