کلیدواژه‌ها = هزینه های اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 15-28

مرتضی خلجی اسدی؛ زهرا عابدی؛ نیما شرعی


2. ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-24

محمد جواد جعفری؛ فریده عتابی؛ زهرا عابدی؛ رضا ملکی


4. ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاه های خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-51

عطیه اکرامی؛ مهدی صادقی


5. بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 15-30

مهدی صادقی؛ لیلا گل آور؛ زهرا عابدی


6. هزینه های اجتماعی بخش انرژی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 62-75

نرگس کارگری؛ مریم خودی


7. مطالعات زیست محیطی شهرک های صنعتی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 1-12

مهدی برقعی؛ پروین نصیری؛ سوسن اصغری