کلیدواژه‌ها = کربن آلی محلول
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-44

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند


2. بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 157-165

محمد مهدی امین؛ مهدی صفری؛ رضا رضایی؛ افشین ملکی


3. بررسی لخته سازی عناصر سنگین طی اختلاط مصبی در جنوب ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-75

آیدا بیاتی؛ عبدالرضا کرباسی