کلیدواژه‌ها = جیوه
تعداد مقالات: 9
1. دستیابی زیستی جیوه در رسوبات خوریات پتروشیمی و جعفری، بندر امام

دوره 21، شماره 12، زمستان 1398، صفحه 73-87

صدیقه آقابکی آلوقره؛ صدیقه بطالب لوئی؛ حکیمه امانی پور؛ کامران گرایش


3. تجمع زیستی فلزات سنگین در ماهیچه و کبد گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) در خور موسی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 201-208

اسحاق هاشمی؛ محمدعلی سالاری علی‌آبادی؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی


4. بررسی بازدهی روش الکتروکینتیک در حذف جیوه از خاک رس آلوده

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-48

آرش کیایی؛ محمد رضا توکلی محمدی؛ احمد خدادادی


5. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و دز استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 51-61

محمد ولایت زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ محمد کاظمیان؛ محبوبه بهشتی


6. بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 143-151

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری