کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 5
1. سنجش عوامل تأثیرگذار بر تنزل شاخص های کیفیت زندگی در بافت قدیمی و تاریخی شهر شیراز با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای شبکه ای(ANP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

قدیر صیامی؛ محمد ماه سالاری؛ محمد علی خانی زاده


2. تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار (مورد پژوهی: منطقه 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی


3. ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1397

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی


4. بررسی اثرات توسعه گردشگری شهری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محدوده حصار ناصری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

اشکان بیات؛ علیرضا عندلیب؛ فرشته احمدی


5. سنجش کیفیت زندگی بر مبنای رضایتمندی سکونتی (موردمطالعه: محله گلشن تهران )

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 245-257

احسان درستکار؛ رقیه ودایع خیری