کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 14
1. مدل سازی توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران با به کارگیری روش های زمین آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

منصور حلیمی؛ وحیده صیاد


2. اثر آلاینده‌های هوا بر صفات ماکرومورفولوژیکی برگ درختان چنار(Platanus orientalis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی


3. مدل سازی الگوی چیدمان پوشش‌های فضای سبز و اثرگذاری بر توزیع دمای سطحی زمین (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

فریدون طاهری سرتشنیزی؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


4. مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

سوده پازوکی؛ حمیدرضا جعفری


9. کاربست مدل های زمین آماری در برآورد توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 39-52

منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ وحیده صیاد؛ حسن جمس


10. بررسی توزیع مکانی زمانی آلاینده های هوا در شهر تهران برای ماه های سرد سال های 2013-2011

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 149-166

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


12. مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 41-50

قاسم علی عمرانی؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ ندا زمانی


13. مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 93-106

رضا صراف پور؛ شکراله محمدی محمود آبادی؛ فیروز ولی پور؛ فرزاد روزبهانی


14. بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 87-100

امیرحسین محوی؛ محمد مسافری؛ سیمین ناصری؛ مصطفی حسین