کلیدواژه‌ها = کریجینگ
تعداد مقالات: 9
1. برآورد آب قابل بارش محیطی با استفاده از محصولات سنجنده ماهواره ای MODIS و مدلسازی های خطی و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

مریم شفیعی؛ علی سرکارگر اردکانی


2. مدل سازی توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران با به کارگیری روش های زمین آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

منصور حلیمی؛ وحیده صیاد


3. بررسی رابطه تغییرات آب زیرزمینی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف آباد در استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

الهام فروتن؛ فاطمه گلپایگانی


4. پهنه‌بندی کیفیت آب شرب دشت قزوین با استفاده از طبقه‌بندی شولر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ حمیدرضا پورخباز


5. برآورد تاج پوشش جنگل با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (جنگل‌های باغان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

ساسان وفایی؛ رحیم ملک نیا؛ حامد نقوی؛ امید فتحی زاده


6. تغییرات مکانی و پهنه‌بندی آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

سید زین العابدین حسینی؛ زهرا اژدری؛ شکیبا آقاامیری


8. کاربست مدل های زمین آماری در برآورد توزیع فضایی آلاینده های هوای شهر تهران

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 39-52

منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ وحیده صیاد؛ حسن جمس


9. پردازش زمین‌آماری پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب زیرزمینی دشت لردگان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-61

یاسر استواری؛ حبیب‌الله بیگی‌هرچگانی؛ علیرضا داودیان