کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

رضا دهقانی؛ عاطفه نورعلئیی


2. ارزیابی روش های قطعی و زمین آمار در پهنه بندی غلظت ذرات معلق ( PM10وPM2.5 ) با استفاده ازGIS : مطالعه موردی، شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

سید علی سجادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ محسن میرمحمدی؛ حامد ادب؛ مهری دلسوز


3. بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی:جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

عبدالرسول زارعی؛ مرضیه مکرم


4. .بررسی غلظت و الگوی پراکنش فلزات سرب، روی، کروم و کادمیوم در رسوبات سطحی رودخانه کارون با استفاده از زمین آمار در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ حمیدرضا پورخباز؛ فریبا هدایت زاده


5. ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) و پردازش زمین‌آماری آن در آبخوان دشت لردگان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 227-238

یاسر استواری؛ محمدحسین روانبخش؛ علیرضا داودیان


6. ارزیابی توزیع مکانی کادمیوم در خاک‌های سطحی اراضی اطراف پالایشگاه شیراز با استفاده از زمین آمار

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 203-214

علیرضا نوروزی؛ محمدحسین روانبخش