کلیدواژه‌ها = گرمای نهان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 73-88

سید محمدرضا رئیس السادات؛ سید حمیدرضا رئیس السادات