کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دورۀ آموزش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

فائزه فاضلی؛ فریده مهدوی ایکدلو


2. بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دوره آموزش عمومی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 227-243

فائزه فاضلی؛ فریده مهدوی ایکدلو


3. تحلیل محتوای مقاله‌های فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 275-285

صدیقه محمد اسماعیل؛ عسگر اکبری