کلیدواژه‌ها = مجتمع مسکونی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 345-360

سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی


2. طراحی الگوریتم دستورالعمل نرم افزاری ممیزی انرژی در مجتمع های مسکونی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 78-85

مجتبی رضائیان باجگیران؛ محسن کهرم