کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی


2. تأثیر علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های مختلف بر برخی از شاخص‌های اکوفیزیولوژیک و شیمیایی خاک

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-149

اکبر قویدل؛ فاطمه مولوی؛ منیژه عیوضی


3. سنجش سطح پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 243-256

تهمینه احسانی فر؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نادر نادری؛ شهاب خوش خوی


4. بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-118

فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی