کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 26
1. مکان‌یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

زهرا میرکازهی؛ فاطمه حاجی زاده


2. پهنه بندی خطر لغزش در عرصه های جنگلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فریدون طاهری؛ سید عطاءاله حسینی؛ سید محمدمعین صادقی؛ نسترن زارع؛ آزاده دلجویی؛ مریم مرادنژادی؛ منیژه طالبی


3. مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

پروین باقری فر؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی؛ حمیدرضا پورخباز


4. بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی و رابطه آن با Ec,Cl,Na,TDs درچاه های آب شرب شهرستان رباط کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

جلال ولی الهی


5. بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی:جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

عبدالرسول زارعی؛ مرضیه مکرم


6. مطالعه تغییرپذیری مکانی کلسیم خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

شیما ولیزاده؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور؛ بهاره لرستانی


7. مقایسه میزان کارایی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در مطالعه تغییر کاربری اراضی توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مائده جولازاده؛ سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ کتایون ورشوساز


8. مکانیابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده ازمنطق فازی به روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

محمد حیدر علی؛ سعید کریمی


9. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در مدریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مناطق شهری با استفاده از روش FAHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

رضا جلیل زاده؛ جمال قدوسی؛ مهتاب سعیدشمسی


10. ارزیابی توان محیط زیست برای انتخاب ساختگاه نیروگاه هسته‌ای با ترکیب منطق بولین- فازی (مطالعه موردی: منطقه سحرخیز استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1395

مجتبی برزه کار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ امیر سالمی؛ حسن رمضانی


11. بررسی توزیع مکانی منیزیم در خاکهای بکر سطحی و عمقی شهرستان ملایر، استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1395

شیما ولیزاده؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور؛ بهاره لرستانی


12. برنامه‌ریزی محیط‌ زیست جهت توسعه کالبدی- فضایی شهرستان شهریار با روش فرایند برنامه ریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

سعیده ناصحی؛ الهام شاهی؛ زینب جمشیدی؛ شهرزاد فریادی


13. مکان یابی سایت های جدید تکثیر و پرورش ماهی در طول مسیر رودخانه کبکیان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1394

سهیل سبحان اردکانی؛ زینب محرابی


14. زون بندی تفرجی پارک جنگلی حسن آباد سنندج با روش ارزیابی چند معیاره و مدل مخدوم

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 141-153

پروین دشتی؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ مهرداد خان محمدی؛ جاهده تکیه خواه


16. مکان یابی مناطق تجاری منطقه 17 شهر تهران با استفاده از منطق فازی و AHP

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 123-138

محمد حیدر علی؛ سعید کریمی


21. مکان‌یابی دفن پسماندهای زاید شهری با تاکید بر معیارهای زیست‌محیطی و اقتصادی در مناطق شمالی ایران (مطالعه‌موردی: شهرستان آستارا)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 405-415

رقیه بنی اسدی؛ سید سعیدرضا احمدی زاده؛ بهروز اعتباری؛ علیرضا قمی معتضه


22. ارزیابی توان محیطی شهرستان پارس آبادمغان جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 475-486

داریوش نامی؛ ابراهیم فتائی؛ آرزو نجائی؛ مژگان زعیم دار


25. امکان سنجی استقرار صنایع در منطقه اصفهان بزرگ با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط GIS

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-96

مرضیه رئیسی؛ علیرضا سفیانیان؛ حمیدرضا قدوسی