کلیدواژه‌ها = ARDL
تعداد مقالات: 3
1. اثر سال‌خوردگی جمعیت بر آلودگی زیست محیطی در ایران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 97-109

نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار