کلیدواژه‌ها = بهداشت
تعداد مقالات: 4
1. تدوین معیارهای کلیدی حوزه HSE تاثیرگذار در بازاریابی استادیوم های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

آیدا احمدی؛ محمدحسین عباسپور طهرانی فرد


2. بررسی و رتبه بندی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری اهواز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 519-530

مهرنوش چنگیزی؛ روح الله کاظمی؛ فروزان فرخیان


3. ارایه الگویی جهت ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی محیط زیست پارک های شهری

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 89-102

المیرا برهمند؛ جمال قدوسی


4. ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی