کلیدواژه‌ها = انتشار آلودگی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران ( رویکرد اقتصاد محیط زیست )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 11-24

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی