کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 345-360

سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی


2. بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 223-234

بهنوش خوش منش؛ سید عباس پورهاشمی؛ محمد سلطانیه؛ داوود هرمیداس باوند


3. طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان ( نمونه موردی ایالات متحده آمریکا - نیویورک )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 101-111

مامک نصیری نسب رفسنجانی؛ فرح حبیب


4. مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-123

یوسف زین العابدین؛ حمیدرضا پاک نژاد متکی