کلیدواژه‌ها = XRD
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ریخت شناسی و ریزساختاری قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک-های واگرا

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 101-113

وحیدرضا اوحدی؛ محمد امیری؛ مرتضی دیرانلو


4. آلاینده‌های ناشی از عملیات رنگ در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: سالن رنگ صنایع خودروسازی سایپا

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-107

سید مصطفی خضری؛ آزاده اخوان بلورچیان؛ سید مسعود منوری؛ فریده عتابی