کلیدواژه‌ها = نیروگاه
تعداد مقالات: 4
1. محاسبه شاخص بهره‌وری نیروگاه‌های کشور با ملاحظات زیست‌محیطی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 93-105

عبدالکریم اسماعیلی؛ رباب محسن‌پور


2. بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 23-33

عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه


3. ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 95-102

رضا مرندی؛ نصرالله مجیدیان؛ سیدمحمد حجی خراسانی


4. اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 55-74

ثریا جواهریان؛ محمود شریعت؛ حسنعلی لقایی