کلیدواژه‌ها = رودخانه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی برخی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه‌های شهرستان بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1395

عباس غفاری حبیب؛ سیدهادی خاتمی


2. برآورد حجم، دبی و تغذیه مصنوعی سیلاب رودخانه‌های شهرستان کاشان با استفاده از مدل‌های HEC-HMS و SMAGR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

جواد صمدی؛ نغمه مبرقعی دینان


3. تحلیلی بر راهبردهای باز زنده سازی رودخانه شاهرود با استفاده از روش SWOT

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 43-65

اسدالله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ سجاد فردوسی


4. تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی


6. بررسی فلور دیاتومه ای رودخانه جاجرود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 98-113

فاطمه جمالو؛ فتح اله فلاحیان؛ طاهره نژاد ستاری؛ احمد مجد