کلیدواژه‌ها = نیترات
تعداد مقالات: 18
1. کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

چعفر شهابی فر؛ محمد مهدی طهرانی


2. بررسی و تعیین توزیع مکانی نیترات و هدایت الکتریکی در آب زیرزمینی با روش زمین‌آمار (مطالعه موردی : دشت کبودرآهنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

امید بهمنی؛ عادل زالی


3. حذف نیترات به کمک بیوفیلم میکرو جلبک در حوض چه زیستی جهت تصفیه پیشرفته فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

رویا مافی غلامی؛ علیرضا مفرج کوچکی؛ صادق قاسمی


4. شبیه‌سازی غلظت نیترات آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های تجمع ذرات (PSO) و ژنتیک (GA) (مطالعه موردی: دشت بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ محسن احمدی


5. بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثریا کاشکی؛ امیر حسام حسنی؛ آیدا بیاتی


6. سنتز نانوزئولیت اصلاح شده با سورفکتانت به عنوان نانوجاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

زهرا حسین آبادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ زهرا بیگم مختاری حسینی؛ مجتبی هادوی فر


7. کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در کاهش غلظت نیترات در آب با تأکید بر اثر اسیدیته

دوره 21، شماره 11، زمستان 1398، صفحه 1-14

علی دریابیگی زند؛ شیما ضیاء جهرمی


8. بررسی آزمایشگاهی کار آیی جاذب‌های زیستی برجذب نیترات از محلول‌های آبی

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 137-149

کرامت اخوان گیگلو؛ علی شاهنظری؛ بهمن یارقلی


9. بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 133-142

ثریا کاشکی؛ امیرحسام حسنی؛ آیدا بیاتی


10. مدل سازی آب های زیرزمینی به منظور پیش بینی پراکنش نیترات در آبخوان های بحرانی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-22

اکبر باغوند؛ علی وثوق؛ سعید گیوه چی؛ علی دریابیگی زند


12. تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی


13. مقایسه اثرات ممانعت کنندگی کلرید پتاسیم، کلرید آمونیم و دی متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-1

محمد کاظم سوری؛ کمال السادات اسیلان؛ فولکر رومهلد؛ معین نائیجی


14. مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


15. ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-10

مجید احتشامی؛ علی شریفی


16. مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 21-28

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی


18. مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 15-20

محمدرضا شاه منصوری؛ علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ اطهر افلاکیان