کلیدواژه‌ها = اکولوژی سیمای سرزمین
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل وضعیت اکولوژیکی فضای سبز شهر امیدیه براساس متریک های سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا نری موسی؛ ستار سلطانیان


2. مدل سازی الگوی چیدمان پوشش‌های فضای سبز و اثرگذاری بر توزیع دمای سطحی زمین (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

فریدون طاهری سرتشنیزی؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


3. ارزیابی و پایش تخریب کاربری اراضی پیرامون رود دره های شهری با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

مرتضی قبادی؛ علیرضا سپه وند