کلیدواژه‌ها = پسماند
تعداد مقالات: 10
1. مکان یابی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی درشهرک صنعتی نصیرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


2. برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

حمیدرضا رخشانی نسب؛ خدیجه صفری


3. تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی: ملکان، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

قدرت برزگری؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


4. بررسی تولید ورمی‌کمپوست توسط کرم خاکی ( Eisenia fetida) از پسماند میوه و تره‌بار

دوره 21، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 175-184

مریم داغستانی؛ حسین نیکنام


6. ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان)

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 107-121

یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ میرعلی اصغر مختاری؛ خدیجه صالحی


7. بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از لحاظ انطباق با استاندارد ISO 14001

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 316-327

محمدصالح علی طالشی؛ فرهاد نژادکورکی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده


8. بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-144

سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری


9. برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 149-164

حمیدرضا رخشانی‌نسب؛ خدیجه صفری


10. ارزشیابی محیط‌زیستی محل دفن فعلی پسماندهای شهر سمنان براساس معیارهای مکان یابی محل های دفن

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 341-347

نیلوفر عابدین‌زاده؛ فاطمه قنبری