کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عوامل انگیزشیِ ساکنان بافت‌های فرسوده در نوسازی شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

مجتبی رفیعیان؛ مریم رضائی؛ ماندانا مسعودی راد


2. بررسی اثرتراکم جمعیت آسیب پذیر بر تاب آوری مناطق شهری مطالعه موردی محلات نواحی سه و چهار منطقه12شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

اکرم نوروزی؛ رحیم سرور؛ مسعود مهدوی حاجیلویی