کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی توان گیاه پالایی آب تره ( (Nasturium officinale L.در رفع آلودگی کادمیوم

دوره 22، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 287-298

مریم جعفر زاده رزمی؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور


3. پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 181-193

سیداحمدرضا هاشمی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ احمدرضا جبله


4. بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 65-70

ناهید خلیلی؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان


5. اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 33-44

نسرین چوبکار؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان