کلیدواژه‌ها = استان لرستان
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم‌ترین کارکردها و خدمات جنگل‌های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 353-363

ضیاء‎الدین باده ‏یان؛ معصومه منصوری؛ حجت‎الله سنجابی


2. ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 319-333

معصومه منصوری؛ زهرا حواسی ابدالانی؛ ضیاء‎الدین باده‏یان؛ محمد جواد عزیزی