کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 17
1. ارزیابی تناسب کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

بهروز سبحانی؛ فاطمه نصیری


2. مقایسه ی روشهای حداکثر احتمال و فازی برای تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه شهری بهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

کبریا جعفری؛ مرضیه علیخواه اصل؛ یحیی کوچ؛ محمد رضوانی


3. مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

پروین باقری فر؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی؛ حمیدرضا پورخباز


4. تعیین نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجندهETM+ (مطالعه موردی حوزه آبخیز هندودر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

رضوان داودپور؛ حمید ترنج زر


5. مدلسازی و تحلیل تغییرات عناصر سیمای شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهر بناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

علی مجنونی توتاخانه؛ بهنام علی زاده اشرفی


6. استفاده از سنجش از دور در ارزیابی و آشکارسازی تغییرات پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده مالهگاله (مله گاله))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

غلامرضا سبزقبائی؛ محمدجواد احسان دوست؛ سیده سولماز دشتی؛ عاطفه میر؛ فریبا هدایت زاده


7. بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی، تحت واحد کتالان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1396

مریم ناظمی جلال؛ مرضیه علی خواه اصل؛ الهام فروتن؛ محمد نامدار


8. واکاوی تغییر و تحولات مورفودینامیک لندفرم ها و بستر رودخانه کال شور درمحدوده منطقه حفاظت شده شیر احمد سبزوار با دیدگاه زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

ابراهیم تقوی مقدم؛ الهه اکبری؛ علی اکبر احسان زاده


9. واکاوی تغییرات پوشش گیاهی در مناطق شهری و پیامدهای ناشی از آن (نمونه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

رستم صابری فر؛ هادی رحیمیان


10. پایش کاربری اراضی به منظور ارزیابی بیابان زایی با استفاده از سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نادیا بقائی نژاد؛ الهه اکبری؛ علی بهشتی قله زو


11. به کارگیری دورکاوی و سامانه اطلاعات مکانی در آشکارسازی تغییرات تالاب زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

عباس مالیان؛ شاهو خادمی؛ فرهاد حسینعلی؛ محمد ساکیزاده


12. ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان با روش طبقه بندی تحلیل مولفه های مستقل (ICA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرزانه رضوانی؛ مرضیه علی خواه اصل


13. آشکارسازی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهرستان اسلام‌شهر در سه دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ساناز شفیعی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی؛ یونس اراززاده


15. بررسی تغییرات کیفی فضای سبز شهر تهران از سال 1369 تا 1385 (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 335-344

منا سرودی؛ سید علی جوزی


17. بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-6

جلال عبداللهی؛ محمدحسن رحیمیان؛ کاظم دشتکیان؛ مهدی شادان