کلیدواژه‌ها = آب آشامیدنی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی احتمال آلودگی آب سردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران با باکتری سودوموناس آئروجینوزا

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 214-222

سمانه عبدی اندرابی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید امیرعلی انوار؛ مریم عطایی


3. مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 21-28

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی