کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر نیکل بر پارامترهای رشد و میزان کلروفیل در دو نوع کلزا ( Brassica napus L )

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 26-33

اردشیر هزارخانی؛ سودابه هزارخانی


3. بررسی اثر نیکل بر درصد جوانه زنی و متابولیسم پرولین و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم کلزا Brassica napusL

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 36-49

مه لقا قربانلی؛ رضا حاجی حسینی؛ روانبخش شیردم؛ سودابه هزارخانی