کلیدواژه‌ها = زمان تاخیر
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل و بررسی اثرات ترافیکی و زیست محیطی چراغ های هوشمند و چراغهای غیر هوشمند در تقاطع ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 54-67

منصور حاجی حسینلو؛ علیرضا گودرزی؛ فرزاد فریدون زاده