کلیدواژه‌ها = کاتالاز
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین در معرض‌گذاری آزمایشگاهی به نفت خام و پاسخ‌های آنتی‌‌اکسیدانی بارناکل‌های Tetraclita rufotincta

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-76

مژگان امتیازجو؛ لیدا سلیمی؛ مجید زینلی؛ بهار شهابی؛ مریم قاسم‌پورملکی


2. بررسی اثر نیکل بر درصد جوانه زنی و متابولیسم پرولین و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در دو رقم کلزا Brassica napusL

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 36-49

مه لقا قربانلی؛ رضا حاجی حسینی؛ روانبخش شیردم؛ سودابه هزارخانی