کلیدواژه‌ها = آب
تعداد مقالات: 5
1. عناصر چهارگانه (آب، خاک، هوا و آتش)، الگویی ایرانی برای طراحی پارک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرناز ناظم؛ کیانوش سوزنچی؛ فرشته حبیب


3. تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی


4. بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 13-21

ایمان همایون نژاد؛ احمد سواری؛ غلامرضا نوری؛ بهزاد سعیدپور


5. بررسی ضریب تضعیف نور لیزر در نمونه آبهای مختلف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 24-35

دینا ایزدی؛ فرشته حاج اسماعیل بیگی؛ حسین مروتی