کلیدواژه‌ها = بلوط ایرانی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان بلوط ایرانی به کمک الگوریتم حداکثر فیلتر محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1396

حامد صادقیان؛ علیرضا صالحی؛ زهرا عزیزی


2. ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه بندی در برآورد مشخصه های کمی جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ مهرداد میرزایی


3. بکارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش


4. به‌کارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-93

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش


5. تاثیر عوامل محیطی بر محصول‌دهی درختان بلوط شاخه‌زاد زاگرس مطالعه موردی: بررسی اثرات رویشگاه بر رویش قطری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 119-126

جواد سوسنی؛ اصغر فلاح؛ خسرو محمدعلیزاده؛ حامد نقوی