کلیدواژه‌ها = پساب صنعتی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 437-450

آزاده نصرآزادانی؛ مهران هودجی


3. ارتباط بین فاکتورهای فیزیکو شیمیایی پساب صنعتی با میکروبهای مقاوم

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 43-54

آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری رکمانشاهی؛ اشرف السادات نوحی