کلیدواژه‌ها = ماهی سفید
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه روند تغییرات گنادی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در فصل تخمریزی استان گیلان (ناحیه بندرکیاشهر

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 177-189

سعید شفیعی ثابت؛ محمد رضا ایمانپور؛ باقر امینیان فتیده؛ سعید گرگین


2. بررسی ساختار مورفولوژیکی جمعیت های ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901) در سواحل استان گیلان با استفاده Truss Network System

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 115-126

سعید شفیعی ثابت؛ محمد رضا ایمان پور؛ باقر امینیان فتیده؛ سعید گرگین


3. اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 33-44

نسرین چوبکار؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان