کلیدواژه‌ها = رنگ آزو
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگ های آزو از پساب صنایع

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 64-57

منیره مجلسی؛ احمدرضا یزادنبخش؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار


2. جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 77-86

رضا مرندی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ طاهره ولی زاده