کلیدواژه‌ها = پسابهای نیروگاهی
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 45-55

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ فرزام بابایی؛ فرنوش بشکوه