کلیدواژه‌ها = بوتاکلر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پاسخ های کشندگی علف کش بوتاکلر بر روی سیاه ماهی (Capoeta capoeta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد فروهر؛ علی اکبر هدایتی


2. بررسی امکان استفاده از بوتاکلر بازیافت شده از ضایعات در مزارع برنج

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 237-245

محمد علی صیاد نژاد؛ ابراهیم علائی؛ محمد سلیمانی جمارانی


3. تعیین سمیت حاد علف هرزکش بوتاکلر بر روی گاماروس سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 47-56

احمد مهدوی؛ بهرام کیابی؛ میترا امیدوار آشتیانی