کلیدواژه‌ها = بیوفیلتر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH3)

دوره 21، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 107-116

احمد محمدی یلسوئی؛ عبد المجید حاجی مرادلو؛ محمود ذوقی


2. مقایسه عملکرد سیستم‌های بیولوژیکی حذف بو از تاسیسات فاضلاب شهری (مطالعه موردی)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 111-122

مسعود طاهریون؛ مسلم صالحی زیری


3. مدل سازی ریاضی حذف گاز هیدروژن سولفاید در یک بیوفیلتر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-41

امیر رحیمی؛ سمانه سامی


4. طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 75-80

فریده گلبابائی؛ امیرحسین میرزایی؛ مجید عباسپور؛ بابک بنکدارپور