کلیدواژه‌ها = بیودیزل
تعداد مقالات: 11
1. بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی


2. بررسی سنتز وشناسایی کاتالیست هتروژن بر پایه نانوموادکربنی به منظور تولید بیودیزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

رامین محمد علی تهرانی


3. بهینه سازی در تولید بیودیزل از دانه ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

محمد علی صالحی؛ نرگس احمدی


5. اندازه گیری خواص بیودیزل تولیدی از روغن هسته خرما و ترکیب آن با سوخت تجاری گازوییل

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 219-229

ریوف فروتن؛ حسین اسماعیلی؛ ملیحه کوثری فرد


6. بهینه سازی درتولید بیودیزل از دانه‌ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-124

محمد علی صالحی؛ نرگس احمدی


8. تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 127-137

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ محبوبه مدنی


10. محاسبه و مقایسه متغیرهای احتراق و شاخص های عملکرد موتورهای دیزل با سوخت جایگزین بیودیزل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 11-26

حسین قدمیان؛ فریده عتابی؛ شاهین قاهری


11. بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 81-87

مهدی ترکیان بلداجی؛ بهمن نجفی؛ امیر حسین زمزمیان؛ رضا ابراهیم‌زاده