کلیدواژه‌ها = ترانس استریفیکاسیون
تعداد مقالات: 4
1. بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی


2. بررسی سنتز وشناسایی کاتالیست هتروژن بر پایه نانوموادکربنی به منظور تولید بیودیزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

رامین محمد علی تهرانی


3. تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 127-137

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ محبوبه مدنی


4. بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 81-87

مهدی ترکیان بلداجی؛ بهمن نجفی؛ امیر حسین زمزمیان؛ رضا ابراهیم‌زاده